Klagomålshantering

Syfte med klagomålshanteringen

  • stärka barnens inflytande
  • utöka dialogen med barnen
  • underlätta för att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar era synpunkter på allvar samt
  • öka upplevelsen och kvalitet inom Förskolan Kalinan

För att framföra ditt klagomål kan du välja att direkt tala med berörd person, men du kan också använda dig av vårt elektroniska formulär.

Rutiner för klagomålshanteringen

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på vår verksamhet och /eller dess personal, används nedanstående arbetsgång.

STEG 1

På Förskolan Kalinan vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den personal det beror. Ert klagomål kommer att dokumenteras av pedagogen som tar emot det.

STEG 2

Om ni efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål ta då kontakt med rektorn/huvudmannen Nina Prlja Obralic. Ditt klagomål kommer att dokumenteras av rektorn därefter kontaktas berörd pedagog för att få deras syn på sakfrågan. Rektorn ordnar ett möte med dig och berörd pedagog. Mötet dokumenteras och eventuellt handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Rektorn ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Även det samtalet dokumenteras.

STEG 3

Om missnöje fortfarande kvarstår och du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan ni ta kontakt med Barn och utbildnings nämnden i Burlövs Kommun eller Skolinspektionen.

15 + 11 =