Vid sjukdom

Om barnet blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med vårdnadshavarna. Därför är det viktigt att ni lämnar rätt telefonnummer till hem och arbetsplatser, så att personalen lätt kan nå någon av vårdnadshavarna.

Barnets behov, och inte vårdnadshavarnas eller personalens behov, är det avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid och omsorg.

Barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar, är avgörande för om barnet kan vistas i barnomsorgen. Barnet ska orka deltaga i de vardagliga aktiviteterna och även vistas utomhus.

Spridning av infektioner i småbarnsgrupper i förskolan går inte helt att undvika. Barn är olika och kan också reagera olika på samma smittoämne. Infektioner kan dessutom utvecklas på olika sätt hos olika barn. Även tillfrisknandet kan ske olika snabbt. Ett extra dygn hemma efter rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, är en bra tumregel. Det gäller därför att använda sig av denna kunskap (se länken nedan), när föräldrar och förskolepersonal ska ta ställning till om barnet kan delta i barnomsorgsverksamheten eller om det bör stanna hemma och tillfriskna.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9e1024976b9b44c3adc1bf4e95088980/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt-2008-126-1.pdf