Uppsägningslappen

Fyll i formuläret och skicka iväg för att säga upp platsen på Kalinan

Uppsägningstiden för plats på förskolan Kalinan är 2 månader före platsen skall lämnas.

Avgift debiteras för uppsägningsmånader.

Uppsägningslappen

4 + 5 =

Uppsägningstiden för plats på förskolan Kalinan är 2 månader före platsen skall lämnas.

Avgift debiteras för uppsägningsmånader.