Vår Personal

Våra grupper är åldersindelade och i varje grupp finns det minst en legitimerad förskollärare med en akademisk högskoleutbildning.

Över 100års gemensam pedagogisk erfarenhet

Nina

 • Rektor
 • Legitimerad förskollärare
Frön (ålder 1-3 år)

Hector

 • Pågående utbildning till förskollärare

Sophie

 • Barnskötare

Sabiha

 • Barnskötare
 • Läsombudsansvarig
Knoppar (ålder 3-4 år)

Azra

 • Legitimerad förskollärare
 • Pedagogisk ledare
 • Inskolningsansvarig
 • Ställföreträdare

Sevgilim

 • Barnskötare
 • Arbetslagsledare
 • Yogainstruktör

Zeinab

 • Förskoleassistent
Blommor (ålder 4-5 år)

Karem

 • Legitimerad förskollärare
 • Kompetensutvecklare
 • Pedagogisk ledare

Patrycja

 • Barnskötare
 • Småbarnspedagog 
Kost & Städ

Anna

 • Livsmedel och hygienansvarig med fokus på HACCP