Schema/Inkomst

Ladda ner Word-dokumentet och fyll i schemat samt inkomst. Skicka det ifyllda formuläret till forskolankalinan@live.se

Förskolan Kalinans Bankgiro

303-2331

Betalningen sker senast den 28 i månaden. Ange barnets namn och månaden. Avgiften betalas för innevarande månad.

Tryck på länken för att ladda ner formuläret.

schema/Inkomst formulär

schemalapp