Stimulerande Miljö

 

Med sina 2400 kvm till lekyta, inne samt ute, erbjuder vi barnen dagligen en varierande atmosfär. Att barnen får möjlighet skapa möte med materialet präglar förskolans lokaler genom att det är estetiskt inbjudande. Inspiration från Reggio Emilia pedagogiken och med Läroplanen i fickan gör att materialet blir uppdukat som ett smaskigt smörgåsbord. Genom att integrera alla områden i Läroplanen, berikas barn dagligen utifrån att vistas i ateljé, konstruktionsrum, familjerum, motorikrum, vilorum samt tema toaletter.

Pedagogisk dokumentations samt inspirationsbilder täcker väggar med barnens och pedagogernas gemensamma verk.

Vi strävar efter att skapa ett pedagogiskt klimat med närvarande och inspirerande pedagoger där vi inte kritiserar varandra utan lyfter varandra.

Fokuset på Kalinan är att bygga barnens självkänsla där vi lär dem att tänka fritt och kreativt, göra egna val, tänka själv samt agera utifrån det. Om vikten av social träning och att möta barnen där dem befinner sig, det är processen – inte resultatet som är det viktigaste.

Vårt motto är:

”Ge mig tiden, jag kan själv”